wprowadzanie optymalizacji wżyciu zawodowym i osobistym- o coachingu zawodowym słów kilka.

W literaturze istnieje wiele teorii na temat tego jak definiować coaching. Coaching z punktu widzenia psychologa pracy - to usługa polegająca na zarządzaniu procesami uczenia się w celu zwiększenia skuteczności danej jednostki i grupy w osiąganiu zamierzonych celów. Działanie to ma miejsce poprzez przejęcie odpowiedzialności za wprowadzanie zmiany, obserwację zachowań, samoocenę działań, przyjmowanie informacji zwrotnej. Ciągły rozwój polega na korygowaniu zachowań, tworzeniu optymalnej strategii akcji. Dzięki aktywnej pracy nad sobą w czasie procesu coachingu następuje udoskonalenie kompetencji poprzez odrzucenie schematycznych sposobów funkcjonowania oraz nawyków. Jest to usługa skierowana do grup, którzy chcą „coś” robić lepiej. W efekcie jakość pracy przenosi się nie tylko na dany cel, lecz takżena funkcjonowanie w życiu osobistym.

Coaching zawodowy inaczej zwany coaching kariery (zw. Career Coaching) - to jeden z rodzajów coachingu, który skierowany jest do osób indywidualnych lub do ludzi. Ze względu na to, że Career Coaching dotyczy zróżnicowanych kompetencji zawodowych – dzieli się dodatkowo na inne typy. Wśród nich m.in. Leadership Coaching (coaching przywódczy), Executive Coaching (coaching kadry zarządzającej). Może odbywać się poza pracą lub bezpośrednio w miejscu pracy (On-Job-Coaching) i względem zmian wprowadzanych z organizacji (Business Coaching).

Korzyści z udziału w coachingu kariery

- odkrycie schematów zakłócających sprawne funkcjonowanie bądź „uwierających” w codziennym życiu,

- zrozumienie siebie poprzez odrzucenie schematów w funkcjonowaniu,

- przejście przez zmianę,

- świadome kierowanie procesami uczenia się określonych kompetencji w celu zwiększenia skuteczności zawodowej,

- aktywna praca nad sobą warunkująca doskonalenie umiejętności.

Coaching kariery może dotyczyć obszarów tj.: przejmowanie odpowiedzialności, zarządzanie sobą w czasie, podejmowanie decyzji, zmiana sposobu funkcjonowania zawodowego, wywieranie wpływu, zarządzanie zespołem, rozwiązywanie problemów i sytuacji stresowych i inne (potrzebne głównie do funkcjonowania zawodowego).

Coaching to proces realizowany w czasie, w oparciu o wyznaczane dążenia. W związku z tym nie ma możliwości pokazania czasu trwania procesu, gdyż cele jednostkowe są bardzo różne. Przechodzenie procesu zmiany zależy od indywidualnych możliwości i poziomu potencjału i motywacji do zmiany jednostki. W coachingu mogą być wykorzystywane liczne testy, narzędzia, które pomagają w poznaniu siebie.
Profile

centairata

Author:centairata
Welcome to FC2!

Latest journals
Latest comments
Latest trackbacks
Monthly archive
Category
Search form
Display RSS link.
Link
Friend request form

Want to be friends with this user.